Structuur, ruimte en zicht op buiten


Rik van Terwisga, Algemeen directeur NEN

Sinds 1 januari 2018 is ir. Rik van Terwisga algemeen directeur van NEN. Hij heeft een brede achtergrond en ruime ervaring als bestuurder, adviseur en toezichthouder in de advieswereld en de sectoren gezondheidszorg, water en gebouwde omgeving. Rik houdt van een open communicatie met zowel relaties, klanten als medewerkers. In zijn blog neemt hij u mee in zijn observaties, ervaringen, gedachten en overwegingen.

'Ik wil graag dat mensen de ruimte en de vrijheid voelen om als onafhankelijke professionals te kunnen ondernemen.'

Wie wel eens in Berlijn is geweest en zich een beetje interesseert in architectuur kent ongetwijfeld de Neue Nationalgalerie. Mijn vader was architect, opgeleid in de jaren ‘50. Voor hem was dit ontwerp van Mies van der Rohe ongeveer het hoogst haalbare in de architectuur: een heldere structuur met maximale ruimte en open naar buiten. En inderdaad als je er doorheen loopt, ervaar je de lichtheid, de ruimte en het ritme. Je voelt de vrijheid en de verbinding met de buitenwereld.


Die combinatie van structuur én ruimte en die open verbinding met de wereld om ons heen zoek ik ook voor NEN. Ik wil graag dat mensen de ruimte en de vrijheid voelen om als onafhankelijke professionals te kunnen ondernemen. In de wetenschap dat het soms beter is om achteraf om vergeving te vragen dan vooraf om toestemming. Het is echter mijn stellige overtuiging dat dat alleen kan, als er tegelijk sprake is van een heldere structuur met eenvoudige maar duidelijke afspraken. Het lijkt een tegenspraak: afspraken versus vrijheid. Maar juist het gebrek aan duidelijke afspraken beperkt volgens mij de vrijheid. Onduidelijkheid hierover zorgt voor onzekerheid en voorzichtigheid.

Less is more

In mijn eerste maanden bij NEN heb ik behalve met kennismaken me ook bezig gehouden met de interne processen. Het gaat hierbij om zaken als duidelijke go/no-go beslissingen voor nieuwe projecten, transparante urenverantwoording, tekenbevoegdheid, toetsbare targets, voor iedereen toegankelijke cijfers, enzovoorts.


Het is mij opgevallen dat veel hiervan goed gaat, maar dat lang niet altijd helder is wat de afspraken zijn en hoe die bewaakt worden. Veel zit in hoofden van mensen, veel gebeurt impliciet en omdat we ‘het altijd al zo doen’. Het is daarom belangrijk dat wij deze afspraken expliciet maken, dat ze getoetst kunnen worden en dat we ervoor zorgen dat we ons er aan houden.


Minder, maar betere afspraken. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en daarna de ruimte voelt om de uitdagingen op te pakken, kritisch te zijn, dingen uit te proberen en te ondernemen. Of zoals Mies van der Rohe al zei: ‘Less is more’.

Minder, maar betere afspraken. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en daarna de ruimte voelt om de uitdagingen op te pakken, kritisch te zijn, dingen uit te proberen en te ondernemen. Of zoals Mies van der Rohe al zei: ‘Less is more’.


Behalve met de binnenkant ben ik de afgelopen tijd ook bezig geweest met onze open vensters op de buitenwereld. Onze NEN-brede speerpunten: Circulaire economie, Energietransitie, Smart Industry en Water geven aan hoe relevant normalisatie is. Mondiale uitdagingen op het gebied van klimaat, voeding en water, energie, grondstoffen en innovatie vragen de komende decennia enorme inspanningen van iedereen. Deze zijn te groot en te complex om vanuit één sector, vanuit één discipline of vanuit één land aan te pakken. (Internationale) overheden, marktpartijen, kennisinstituten én maatschappelijke organisaties moeten de handen ineen slaan. Kennis vanuit verschillende inhoudelijke disciplines kan dan slim worden gecombineerd.

Een partij die ertoe doet

Véél verschillende partijen en véél verschillende inhoud, dat vraagt om gedegen onderlinge afspraken over producten, diensten en processen. Dat vraagt dus om … normalisatie! Dat betekent dat wij als NEN een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd.


Maar om relevant te blijven moeten we wel kritisch blijven kijken naar onze huidige manier van werken. Niet teveel afwachten, maar meer op zoek naar waar ‘het gebeurt’. Ondernemend meedoen in veel en steeds wisselende netwerken. En niet teveel leunen op bestaande kennis en vaardigheden, maar continu creatieve verbindingen aanbrengen tussen verschillende partijen en inhoudelijke vakgebieden. Huis op orde en met z’n allen naar buiten en verbinden: alleen op die manier blijven wij, ook na meer dan 100 jaar, een partij die ertoe doet!


Meer informatie en/of suggesties? Neem gerust contact op met NEN,
e-mail communicatie@nen.nl